122541

Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT)


MTAtv 17. §


(4) Az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az AKT látja el.

(5) Az AKT 15 főből áll. Elnöke a főtitkár, tagjai közül egy-egy tagot a tudományos osztályok kutatóhálózati tagjainak javaslata alapján az osztály jelöl a nem igazgató kutatóhálózati alkalmazott köztestületi tagok közül. A jelölteket az Akadémia közgyűlése választja meg. Három tagot a Kormány személyre szólóan delegál - tanácskozási joggal - az oktatásban, a kutatásban, a fejlesztésben, az innovációban, valamint a gazdaságfejlesztésben és a versenyképesség-politikában fontos szerepet játszó miniszterek olyan vezető munkatársai közül, akik gazdálkodási, igazgatási, kutatási,vagy államigazgatási gyakorlatuk és tapasztalataik alapján hozzájárulhatnak a kutatóhálózat hatékony igazgatásához.

(6) Az AKT létrehozásának részletes eljárási rendjét és működési szabályait az Alapszabály határozza meg.

(7) Az AKT feladatai:
a) jóváhagyja az akadémiai kutatóhálózat egységeinek céljait, feladatait;

b) meghatározza a feladatok ellátásának értékelési szempontjait, mutatóit;

c) javaslatot tesz az egyes intézmények költségvetési támogatására;

d) javaslatot tesz az Akadémia költségvetésében a kutatási beruházásokra elkülönített források rendeltetésének és kedvezményezettjeinek meghatározására;

e) javaslatot tesz az Akadémia rendelkezésére álló fiatal kutatói állások
szakterületenkénti és kutatóhelyenkénti meghatározására;

f) értékeli a kutatóközpontok, kutatóintézetek és a támogatott kutatócsoportok szakmai beszámolóit, tevékenységét, teljesítményét és irányítási rendszerét;

g) a Közgyűlés elé terjeszti a kutatóhelyek tevékenységéről szóló beszámolót;

h) véleményezi az Akadémia közfeladatainak teljesítéséről a Kormány számára készített tájékoztatót;

i) jóváhagyja a kutatóközpontok, a kutatóintézetek és a TKI szervezeti és működési szabályzatát;

j) tagokat jelöl az intézetek 18. § (8) bekezdés szerinti külső tanácsadó testületeibe;

k) egy-egy tudományterületi szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottságot) rendel a természet-, az élet- és a társadalomtudományi intézetcsoportokhoz a döntések szakmai előkészítésére.


Elnök:
Török Ádám, az MTA rendes tagja

Titkár:
Balla Andrea, főosztályvezető (MTA Titkárság)
MTA Titkárság
1051 Budapest, Nádor u. 7.
E-mail: balla.andrea@titkarsag.mta.hu

Tagok:
Bognár Szabina, PhD
Csukovits Enikő, az MTA doktora
Deli Mária Anna, az MTA doktora
Dóczi Tamás Péter, az MTA rendes tagja
Iván Béla, az MTA rendes tagja
Kamarás Katalin, az MTA rendes tagja
Kovács Zoltán, az MTA levelező tagja
Körösényi András, az MTA doktora
Pálfy Péter Pál, az MTA rendes tagja
Rajkai Kálmán László, az MTA levelező tagja
Váncza József, a műszaki tudomány kandidátusa

Állandó meghívott:
Barnabás Beáta Mária, az MTA rendes tagja
Kovács Melinda, az MTA rendes tagja
Lovász László, az MTA rendes tagja
Pálné Kovács Ilona, az MTA rendes tagja
Szabó Annamária, főosztályvezető (MTA Titkárság)
Török Szabina, az MTA doktora

 

A Kormány által delegált, tanácskozási jogú tagok:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője:
Köteles Rita felsőoktatás-elemzési szakreferens, közigazgatási tanácsadó
 
A Miniszterelnökség képviselője:
Szalai Péter Pál főosztályvezető, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Főosztály
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselője:
Turóczy László gazdaságtervezésért és versenyképességért felelős helyettes államtitkár
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője
 
Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa ügyrendje itt olvasható. 


 

MATEMATIKAI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2015-2018)

Elnök:
Török Szabina, az MTA doktora
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
E-mail: torok.szabina@energia.mta.hu

Tagok:
Benczúr András, PhD

Bíró Tamás
, fizikai tud. doktora

Domokos Mátyás, az MTA doktora

Faragó István, az MTA doktora

Gránásy László, az MTA doktora

Józsa János, az MTA levelező tagja

Kocsis Károly, az MTA levelező tagja

Lábár János, az MTA doktora

Lévai Géza, az MTA doktora

Oláh Katalin Ilona, az MTA doktora

Soós Tibor, PhD

Tompos András, PhD

Wesztergom Viktor, a földtudomány kandidátusa

Titkár:
Redler László, egyetemi doktor
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Telefon: +36 1 411-6362
E-mail: redler.laszlo@titkarsag.mta.hu

 

ÉLETTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2015-2018)

Elnök:
Kovács Melinda, az MTA levelező tagja
Kaposvári Egyetem
E-mail: kovacs.melinda@ke.hu

Tagok:
Buday László, az MTA levelező tagja

Katona István, az MTA doktora

Kiss Levente, az MTA doktora

Magyar Zoltán, PhD

Marton L. Csaba, az MTA doktora

Siklós László, az MTA doktora

Varró András, az MTA doktora

Vörös Lajos, az MTA doktora

Titkár:
Sugár Éva, PhD
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 1 411-6206
E-mail: sugar.eva@titkarsag.mta.huBÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKBIZOTTSÁG
(2015-2018)

Elnök:
Pálné Kovács Ilona, az MTA levelező tagja
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
E-mail: palne@rkk.hu

Tagok:

Bárdi Nándor, PhD

Dalos Anna, PhD

Fleischer Tamás, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Gósy Mária, az MTA doktora

Kovách Imre, az MTA doktora

Mende Balázs Gusztáv, PhD

Mikó Árpád, az MTA doktora

Pótó János, PhD

Schweitzer Gábor, PhD

Szörényi László, az MTA doktora

Vargyas Gábor, az MTA doktora

Winkler István, az MTA doktora

Titkár:

Markó Béla, a közgazdaság-tudomány kandidátusa, c. egyetemi tanár
MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 7.
Telefon: +36 20 947-8075
E-mail: marko.bela@titkarsag.mta.hu


vissza az MTA testületei menüponthoz