104981

MTA Könyvtár és Információs Központ

Cím: Budapest, Arany János u. 1.
        H-1245 Budapest, Pf. 1002.

Saját honlap: http://konyvtar.mta.hu

Az 1826-ban alapított MTA Könyvtára az ország egyik legnagyobb tudományos szakkönyvtára. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény és a kapcsolódó Alapszabály 75. paragrafusa rendelkezik a Könyvtárról: "A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információ Központja a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el; történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos, levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény."

    A Könyvtár modern könyv- és folyóiratgyűjteménye, melyre a nyelvi sokszínűség és az unikális jelleg a jellemző, a különgyűjteményekkel – Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Keleti Gyűjtemény, Mikrofilmtár – együtt több mint 2 millió könyvtári egységet tesz ki.

EISZ az MTA Könyvtárának új szolgáltatása

A 2012. március 28-i kormányhatározat alapján indított Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program keretében a kutatók és a felsőoktatásban dolgozók a számukra nélkülözhetetlen elektronikus információ forrásokhoz  központilag, nemzeti licenc alapján férhetnek hozzá.

     Az országos hatókörű adatbázis-szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része: tartalmazza egyebek mellett a legfontosabb tudományos kiadványok, folyóiratok, szakcikkek bibliográfiai adatait és teljes tartalmát, valamint a kutatásokhoz elengedhetetlen adatbázisokat.

     Az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) program újdonságai, hírei, adatbázisai olvashatók azon a blogon, amely az MTA Könyvtár és Információs Központjának honlapján érhető el.