111101

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Tájékoztatjuk a Tisztelt Olvasót, hogy nyelvhasználati és helyesírással kapcsolatos kérdésekkel az MTA Nyelvtudományi Intézetének
Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoportjához fordulhatnak
kedden és csütörtökön 10 és 14 óra között
 a 322-8038 vagy a 321-4830 telefonszámon.
 E-mail:  tanacs@nytud.mta.hu

Utónevekkel kapcsolatos kérdésekkel az MTA Nyelvtudományi Intézet Utónév Bizottságának munkatársait kereshetik meg. E-mail: nevtanacs@nytud.mta.hu
 

Cím:

1051 Budapest, Nádor u. 7. I. em. 111B.
Levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon: (1) 411-6312
 Fax:(1) 411-6122

Osztályelnök:


Kertész András, az MTA rendes tagja

Osztályelnök-
helyettes:


Dávidházi Péter, az MTA levelező tagja


A Társadalomtudományi Titkárság
osztályvezetője:

Az I. osztály szakreferense:

 

Kisteleki Károly, PhD

 


Ruzsits Ildikó

 E-mail: nyelvesirodalom@titkarsag.mta.hu
 Az osztály honlapja:
 http://www.mta.hu/nytud


A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó tudományágak és interdiszciplináris tudományterületek:

  • irodalomtudomány (irodalomtörténet, irodalomelmélet, modern filológia, komparatisztika, textológia, poétika, művelődéstörténet, könyvtörténet)
  • nyelvtudomány (magyar nyelvészet, finnugor nyelvészet, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, alkalmazott nyelvészet, általános nyelvtudomány, nyelvművelés, szociolingvisztika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika, számítógépes nyelvészet)
  • klasszika-filológia,
  • néprajztudomány (kulturális antropológia, vallási néprajz),
  • orientalisztika,

  • színház- és filmtudomány,
  • zenetudomány.

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának ügyrendje