137088

A néprajztudomány kéziratos forrásainak sorsa a 21. században 1.

Kamarakiállítás Ortutay Gyula 2015 májusában árverésre bocsátott tudományos hagyatékának a Néprajzi Múzeum, valamint az MTA BTK Néprajztudományi Intézet összefogásával védetté nyilvánított és megvásárolt anyagából. A kiállított anyaghoz kapcsolódóan előadások:  az Ortutay-kéziratok (folklorisztikai gyűjtések, levelek, gyűjtési napló, fotók) bemutatása, értékelése. Az előadók egyrészt felvázolják, hogy a megszerzett tudományos forrásanyagnak milyen szerepe van Ortutay Gyula tudományos pályaképének megrajzolásában, másrészt igyekeznek a hagyaték kérdését tágabb kontextusba helyezni és felhívni a figyelmet a tudományos kutatóhelyek szerepére a néprajzi hagyatékok, kéziratok védetté nyilvánításában, megőrzésében.

Előadók:
Granasztói Péter PhD, főosztályvezető (Néprajzi Múzeum)
Gulyás Judit PhD, tudományos főmunkatárs (MTA BTK NTI)
Landgraf Ildikó CSc, tudományos főmunkatárs (MTA BTK NTI)

Időpont: 2015. november 19. csütörtök, 14.00-16.00

Helyszín:  MTA BTK Néprajztudományi Intézet Könyvtára
1014 Budapest, Országház u. 30.

Forrás: mta.hu