137089

Irodalom és számítógép, irodalomtudomány és digitális textológia

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete és a BME VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke közös workshopot rendez. A workshop célja, hogy a digitális bölcsészet témájában tevékenykedő hazai kutatók bemutathassák eddigi eredményeiket, tapasztalatot cserélhessenek, és egyúttal szakmai konzultáció alakulhasson ki azokkal a kutatócsoportokkal is, akik a jövőben terveznek hasonló jellegű projekteket. A tudományos előadások mellett a program része a gyakorlati bemutatókon való részvétel, a szoftverek, alkalmazások megismerése és kipróbálása. A kezdeményezéssel szeretnénk megalapozni egy rendszeresen megrendezésre kerülő hazai szakmai konferenciasorozatot, amely folyamatos tapasztalatcserére ad lehetőséget. A workshopra egy neves, e szakterületen jelentős eredményeket elért külföldi kutatóintézet munkatársát is elhívjuk, hogy egyrészt plenáris előadásában számoljon be saját eredményeiről és e tudományterület nemzetközi irányairól, másrészt tapasztalt szakemberként a vele folytatott szakmai konzultációra is lehetőség nyíljék.

A rendezvény négy tematikai egységre tagolódik:

1. lezárult vagy már számottevő eredményekkel rendelkező projektek bemutatása, amelyben kiemelt hangsúlyt kap a bölcsészettudományi kutatásokban elért új eredmények prezentálása, arra a kérdésre koncentrálva, hogy mit kaphat az irodalomtudomány az informatikától,

2. a szövegkorpuszok feldolgozásához alkalmazható informatikai módszerek, eljárások bemutatása: már meglévő eszközökkel elért eredmények, valamint a további kutatásokhoz alkalmazható lehetséges módszerek megismertetése,

3. demók, szoftver- és rendszerbemutatók, konzultációk,

4. még a gyakorlati megvalósítás előtt álló, de már határozott koncepcióval rendelkező tervezett kutatások, projektek, elméleti munkák felvezetése.

Időpont: 2015. november 24. kedd, 9.00-17.00

Helyszín:  MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciaterem
1051 Budapest, Arany János u. 1.

Forrás: mta.hu