135825

Iszlámellenes ligatervek a 16. század végén

Az MTA Szegedi Területi Bizottsága székházában tartja az MTA-PPKE „Lendület" Egyháztörténeti Kutatócsoport újabb, a pápai diplomáciatörténetet gazdagító kötetének bemutatóját 2015. február 25-én, 17 órai kezdettel.

 A mű szerzője Kruppa Tamás, címe: A kereszt, a sas és a sárkányfog. Kelet-közép-európai törökellenes ligatervek és küzdelmek a Báthory-korban (1578-1597) (Collectanea Vaticana Hungariaae II/5), Budapest-Róma 2014 (516 oldal).

A kötet itáliai (főleg vatikáni és velencei), bécsi levéltári, illetve a már rendelkezésre álló forráskiadványokra támaszkodva, hangsúlyozottan a források középpontba állításával és megszólaltatásával dolgozza fel Magyarország és benne Erdély történelmének egy igen fontos és a magyar történetírás által kellő figyelemre nem méltatott időszakát. A forrásadottságoknak megfelelően a kötet témáját, az oszmánellenes szent szövetség létrehozására irányuló erőfeszítéseket a nemzetközi diplomácia mozgásainak figyelembe vételével, annak kereteibe ágyazva tárgyalja.

Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király, majd utóda, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem uralma egybeesett a török Magyarországról és Európából való kiűzését célzó törekvések megélénkülésével és a tizenöt éves háború kitörésével. Ennek során a pápaság figyelme a magyar történelemben kivételes módon tartósan a térségre terelődött. A könyvről és az általa tárgyalt - a 21. században mutatis mutandis újjáéledni látszó - problémákról Balázs Mihály, Horn Ildikó, Erdősi Péter, Tóth Gergely, Tóth Sándor és Bagi Zoltán beszélgetnek.

A kötet e-book formájában letölthető a Kutatócsoport honlapjáról.