135972

Solti László akadémikus Széchenyi-díjas

Átadták a Széchenyi-díjakat
 

A Magyar Tudományos Akadémia hét tagja, valamint az MTA három doktora is átvehette a Parlament Kupolatermében a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek munkáját elismerő kitüntetést. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából átadott Széchenyi-díjat  velük együtt idén összesen tizenheten - közülük hárman megosztva - kapták meg.

A díjátadón készült fényképeket a képre kattintva, a galériában tekintheti meg.
A díjátadón készült fényképeket a képre kattintva, a galériában tekintheti meg


Bársony István villamosmérnök, az MTA levelező tagja, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet igazgatója a hazai mikroelektronika, a szenzorika, illetve a mikro- és nanotechnológiai integrált rendszerek kutatásában és fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei, valamint kimagasló intézetigazgatói munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

A kombinatorikus optimalizálás és a gráfelmélet terén elért, világszerte kimagasló tudományos eredményei, valamint négy évtizedes, hazai és nemzetközi szinten is iskolateremtő oktatási és tudományszervezői tevékenységéért ítélték oda az elismerést Frank Andrásnak, a matematikai tudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intézet Operációkutatási Tanszék egyetemi tanárának.

Hebling János fizikus, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet igazgatója, egyetemi tanár az egyciklusú nagy intenzitású terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása terén elért világszínvonalú eredményei, valamint a nemlineáris optikában és lézerfizikában végzett, több évtizedes iskola- és műhelyteremtő tevékenységéért részesült a díjban.

Kollár László Péter építőmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi tanára a mérnöki kompozit- és vasbeton szerkezetek statikai és dinamikai vizsgálatában végzett több évtizedes, nemzetközi visszhangot kiváltó kutatási eredményei, a gyakorlatban is széleskörűen alkalmazott tervezési eljárások kifejlesztését célzó munkája, valamint oktatói és kutatói utánpótlást nevelő tevékenysége elismeréseként kapta meg a kitüntetést.

A metabolikus megbetegedések és a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén elért kimagasló eredményei, valamint a hazai és nemzetközi laboratóriumi medicina fejlődését jelentősen segítő szervezeti és szakmai újításai, kiváló szervezőmunkája elismeréseként ítélték oda a Széchenyi-díjat Kovács L. Gábor laboratóriumi szakorvosnak, neuroendokrinológusnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont elnökének, egyetemi tanárnak.

A rangos állami kitüntetést vehette át Ligeti Erzsébet kutatóorvos, az MTA rendes tagja is. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet igazgatóhelyettese és egyetemi tanára a sejtélettan területén elért kiemelkedő orvosbiológiai kutatásai eredményeiért, valamint a tudományos utánpótlás nevelése érdekében végzett magas szintű oktatómunkája elismeréseként kapta meg a díjat.

Fekete György, Lovász László
Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

 
Rácz Zoltán Attila fizikus, az MTA rendes tagja, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport kutatóprofesszora az egyensúlytól távoli jelenségek statisztikus leírásában elért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő tudományos eredményei, valamint kimagasló oktatómunkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Solti László állatorvosnak, az MTA rendes tagjának, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika egyetemi tanárának a reprodukciós biológia területén végzett, a nagy- és kisállat-praxis szempontjából egyaránt kiemelkedő jelentőségű elméleti és klinikai munkáját, valamint kimagasló oktatói és tudományszervezői tevékenységét ismerték el a rangos díjjal.

Szatmáry Zoltán állami díjas fizikus, a fizikai tudományok doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Nukleáris Technikai Intézet Atomenergetika Tanszék professor emeritusa nemzetközi hírű kísérleti és elméleti reaktorfizikai kutatási eredményeiért, valamint a magyar nukleáris szakemberképzés érdekében végzett iskolateremtő egyetemi munkájáért részesült az elismerésben.

Az ókori Núbia története és régészete, az egyiptológia és a koptológia területén végzett, a magyar és a nemzetközi ókortudomány számára is meghatározó, sokrétű és szerteágazó tudományos kutatómunkájáért vehette át a Széchenyi-díjat Török László régész, történész, az MTA rendes tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet professor emeritusa.

Hárman megosztva kapták a rangos kitüntetést. Az űrkutatás világtörténetében egyedülálló magyar mérnöki teljesítmény, az Európai Űrügynökség Rosetta űrszondája leszállóegységén megépült műszerek elkészítése érdekében végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként

Apáthy István állami díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont külső műszaki szakértője, Balázs András, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos munkatársa, valamint Bánfalvi Antal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék egyetemi doktora vehette át a díjat.