135975

Cseh Sándor, az MTA doktora Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült

Állami kitüntetések kutatóknak a nemzeti ünnepen
 

Harmincöt tudós vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést. A Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal öt, a Magyar Érdemrend középkeresztjét tíz, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét tizenkét, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét pedig nyolc kutató kapta meg.

 A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Berta András, az orvostudomány doktora, a Debreceni Szemklinika professzora a Kettesy-Alberth szemészeti iskola nemzetközileg is elismert tagjaként elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint jelentős oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Cseh Sándor állatorvos doktor, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszékének vezetője a haszonállatok asszisztált reprodukciós programjainak megvalósításában játszott meghatározó szerepe, a humán orvosi kutatásokban való részvétele, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Érdi Bálint csillagász, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszékének egyetemi tanára az égi mechanika, elsősorban a háromtest-probléma területén végzett úttörő jellegű kutatási eredményei, valamint több évtizedes oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként;

Győri Ervin, a matematikai tudományok doktora, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója, osztályvezetője a diszkrét matematikában elért kiemelkedő tudományos eredményei, valamint sokrétű tudományszervezői tevékenysége elismeréseként;

Gyulassy Miklós fizikus, az MTA külső tagja, a New York-i Columbia Egyetem egyetemi tanára, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszora a nagyenergiás magfizikai kutatásokban elért világhírű eredményei, illetve a magyar-amerikai magfizikai együttműködés megerősítése, valamint a magyar kutatók nemzetközi elismerésének elősegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként;

Hornok László agrármérnök, mikrobiológus, növénypatológus, az MTA rendes tagja, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetének egyetemi tanára a biológia és mezőgazdaság-tudomány területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, több évtizedes egyetemi oktatói munkája, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Kékesi Tamás kémikus, az MTA doktora, a Miskolci Egyetem rektorhelyettese, a Műszaki Anyagtudományi Kar Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár a kémiai metallurgiai tudományterületen évtizedek óta kivételesen magas színvonalon végzett oktatási-kutatási, valamint példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként;

Szabó György fizikus, az MTA doktora, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Komplex Rendszerek Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója, osztályvezetője a statisztikus fizikai módszereknek az evolúciós játékelméletben, a társadalmi-gazdasági mozgások és mikrobiológiai jelenségek leírásában történő alkalmazása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként;

Szathmári István nyelvész, az MTA doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa a nyelvtudomány, elsősorban a hungarológia és a finnugrisztika területén végzett több évtizedes, szerteágazó kutatómunkája, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként;

Szentpéteri József régész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa az avar kori régészet területén végzett, több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a Magyar Kódex című művelődéstörténeti munkája elismeréseként;

Vikárius László zenetörténész, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Bartók Archívum osztályvezetője, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöke Bartók Béla életművének kutatása, gondozása és újraértelmezése terén végzett zenetörténészi kutatómunkája elismeréseként;

Zsoldos Attila történész, az MTA levelező tagja, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára a középkori Magyarország történetének feltárása érdekében végzett, több évtizedes, nemzetközileg is jelentős, iskolateremtő kutatómunkája elismeréseként.