135974

Faragó Sándor, az MTA doktora a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetettje


Állami kitüntetések kutatóknak a nemzeti ünnepen

 

Harmincöt tudós vehetett át a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott elismerést. A Magyar Érdemrend középkeresztjét a csillaggal öt, a Magyar Érdemrend középkeresztjét tíz, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét tizenkét, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét pedig nyolc kutató kapta meg.

A Magyar Érdemrend középkeresztjét vehette át:

Blaskó Gábor Széchenyi-díjas kémikus, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Servier Kutatóintézet Zrt. ügyvezető igazgatója a magyar kémiai alap- és gyógyszerkutatás hírnevének fenntartásához való hozzájárulása, nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként;

Csorba László történész, az MTA doktora, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense több évtizedes tudományos kutatói pályája, valamint az olasz-magyar kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként;

Faragó Sándor okleveles erdőmérnök, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem rektora a vadgazdálkodás és a természetvédelem területén elért, kiemelkedő, nemzetközileg is elismert egyetemi oktatói munkája, kutatási eredményei és publikációs tevékenysége elismeréseként;

Inzelt Péter Sándor Széchenyi-díjas mérnök, közgazdász, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa a kutatóintézet igazgatójaként két évtizeden át lelkiismeretesen végzett vezetői és kutatásszervezői munkája, valamint jelentős hazai és nemzetközi kutatási projektek összehangolását szolgáló tevékenysége elismeréseként;

Kibédi Varga Áron irodalomtörténész, költő, az MTA külső tagja az emigrációba kényszerült magyar alkotók között betöltött meghatározó szerepe, jelentős szépirodalmi, valamint irodalomtörténészi pályája elismeréseként;

Monos Emil, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézetének professor emeritusa a hazai orvos-, gyógyszerész- és egészségügyimérnök-képzésben végzett kimagasló oktatói és iskolateremtő tevékenysége, valamint az érrendszer működésének és az érbetegségek kialakulásának kutatásában elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

Pethő Bertalan pszichiáter, filozófus, az orvostudomány doktora, a Kodolányi János Főiskola Társadalom- és Bölcsészettudományi Intézet Pszichológia Tanszék Posztmodernológiai Kutatóközpontjának alapító igazgatója a hazai pszichiátriában betöltött meghatározó szerepe, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint iskolateremtő pedagógiai tevékenysége elismeréseként;

Pukánszky Béla vegyészmérnök, az MTA rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének vezetője, a Műanyag- és Gumiipari Laboratórium csoportvezetője több évtizedes kiváló oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenysége, valamint a heterogén polimer rendszerek kutatása területén elért nemzetközi szintű tudományos eredményei elismeréseként;

Sótonyi PéterTamás állatorvos, az MTA doktora, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar dékánja, tanszékvezető egyetemi tanár több évtizedes kiemelkedő oktatói, kutatói és szakmai közéleti pályája, valamint a lovas kultúra népszerűsítése, illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának sikeres európai akkreditációja érdekében végzett munkája elismeréseként;

Vígh László Széchenyi-díjas kutatóvegyész, biokémikus, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Straub Örökség Alapítvány elnöke a stressz és adaptáció sejt- és molekuláris szintű folyamatainak megismerését célzó kutatási eredményei, valamint a kutatói pálya népszerűsítése érdekében végzett jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként.