135780

Pályázati felhívás Wolfgang Kessler agrárkutatási díjra

                                                Pályázati felhívás

 

A Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt a

Deutsch-Ungarische-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (DUG)

(Német-Magyar Társaság a Német Szövetségi Köztársaságban)

meghirdeti a

                                         Wolfgang Kessler agrárkutatási díjakat

 

A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja:

A Wolfgang Kessler agrárkutatási díjak célja fiatal magyar szakemberek támogatása az agrártudományok és élelmiszertudományok terén. A díjak évente kerülnek odaítélésre. Az agrártudományok és élelmiszertudományok sokrétűségére való tekintettel évről-évre egy meghatározott szűkebb szakterületről várjuk a pályázatok beérkezését.

 Melyik szakterületről lehet 2015-ben pályázni?

Az 2015. évi Wolfgang Kessler agrárkutatási díjakra az Növény- és állategészségügyi kutatások, élelmiszerbiztonság szakterületekről lehet pályázni.

 Kik pályázhatnak?

Magyar egyetemet végzett személyek pályázhatnak diplomamunkával (MSc) vagy doktori disszertációval (PhD), amelyet 2014. január 1. után a fenti témakörben készítettek, és amivel legalább „jó" minősítést értek el.

 A kutatási díjak összege:

A diplomamunkáért (MSc) elnyerhető díj összege 1.000,- Euro. A doktori disszertációért (PhD) elnyerhetö összeg 2.000,- Euro. A pénzösszegen kívül a díjazottak díszoklevelet is kapnak.

Mi szükséges a pályázat benyújtásához?

- a komplett pályázati munka 1 példányban számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton;

- a pályázati munka részletes összefoglalása (abstract) számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton, legkevesebb négy, maximum nyolc oldal terjedelemben magyarul;

- a pályázati munka bírálóinak, valamint az elkészítési hely (egyetem vagy kutatóintézet) neve és címe;

- az oklevél másolata, amely a pályázati munka minősítését is magában foglalja;

- a pályázó önéletrajza táblázatos formában, postai és e-mail címe, publikációs és egyéb szakmai aktivitásainak listája. Mindez nyomtatott számítógépes adathordozón (CD), vagy elektronikus úton.

Pályázati határidő:

Pályázatot legkésőbb 2015. június 30-ig a Wolfgang Kessler agrárkutatási díj magyarországi képviselőjéhez, Dr. Palkovics László egyetemi tanárhoz, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénykórtani Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44 (E mail cím: laszlo.palkovics@uni-corvinus.hu) kell benyújtani.

 Pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat független szakértői bizottság bírálja el, melynek tagjai a díjazottakat is kiválasztják. A Wolfgang Kessler Agrárkutatási Díjak ünnepélyes átadására 2015 őszén a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor. A nyertesek a díj ünnepélyes átadására meghívást kapnak. A díjazottak a díj ünnepélyes átadásakor maximálisan 25 perces előadás keretében mutatják be munkájukat.