133703

Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja 90 éves

Pályatársak, tanítványok, barátok méltatták Tomcsányi Pál akadémikus eredményeit az MTA Agrártudományok Osztálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által szervezett ünnepélyes felolvasóülésen az Akadémián. A gyümölcsnemesítés és az agrármarketing területén kifejtett, több évtizedes példamutató és úttörő munkássága elismeréséül kollégái tanulmánykötettel köszöntötték a tudóst.

Tomcsányi Pál, az MTA rendes tagja több tudományterület művelőjeként ismert. A kertészettel, azon belül a gyümölcstermesztéssel kapcsolatos kutatásait 1952-ben kezdte meg. A gyümölcsfajta-ismeretet (pomológia) és a gyümölcsnemesítést is több területen fejlesztette és segítette. A kajszibarack- és almatermesztésről írott könyveit nemcsak a szakmabeliek, hanem a hobbikertészek generációi is kézről kézre adták. „Ma is vallott célja, hogy exportképes, kiváló minőségű áruval és korszerű árukezeléssel a magyar föld minden hektáráról a lehető legnagyobb értéket nyerje ki" - méltatta „az almafametszés idején" Tomcsányi Pál pomológiai munkásságát Tóth Magdolna, az MTA doktora, az MTA Székházának Dísztermében tartott ünnepi ülésen.

Az akadémikus munkájával nem csupán a kiváló minőségű gyümölcs termesztéséhez járult hozzá, hanem ahhoz is, hogy a termés jól értékesíthető legyen: 1969-ben a Kertészeti Egyetemen megkezdte a marketing oktatását. „Missziós munkájában Tomcsányi Pál jól képzett pomológushoz híven jó alanyra jó fajtát választott, amikor elültette a marketingtudomány csemetéjét: az elmúlt évtizedekben hatalmas fává terebélyesedett. Ez a fa sok ágat hajtott, amelyek közül az agrármarketing csak az egyik. Hatékonyan segítette más marketingműhelyek és marketing-tudományágak cseperedését is" - fogalmazott Lehota József, az MTA doktora, az Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság tagja.

Rekettye Gábor, professor emeritus, a GTB Marketingtudományi Albizottság elnöke méltatásában elmondta, Tomcsányi Pál 1973-ban kiadott Piacos kertészet - A kertészeti marketing alapjai című könyve mérföldkőnek számít: „Először jelent meg Magyarországon egy mű címében a „marketing' szó, ami abban az időben inkább volt tűrt, mint támogatott szakterület.Tudományos munkásságával úttörő szerepet játszott benne, hogy a marketing fejlődjön, és elfoglalja megfelelő helyét a tudományok rendszerében és az MTA szervezetében." Úttörő tevékenységét a tudományos közéletben is folytatta: 1983-ban létrehozta az MTA Agrármarketing - később Marketingtudományi - Bizottságát, amelynek 2006-ig elnöke volt, s amely nemcsak a marketingtudományt foglalta magában, hanem albizottságok formájában a hozzá szorosan kapcsolódó területeket is, mint például a logisztikát.

A fáradhatatlan tudós előtt a szintén kutató unoka, Tomcsányi Péter is fejet hajtott. Mint elmondta: „Nyolcvanévesen webkamerás távoktatást szervezni éppúgy tiszteletre méltó dolog, mint a kilencvenedikhez közeledve egy betegség miatt újratanulni írni."

„Véges javak helyett a végtelen, szellemi javakra vágyjunk!"

„Az emberiség az éhínség és önmegsemmisítés határához, a természettan pedig az anyag lényegét, keletkezését kutatva a transzcendencia határához közeledik" - figyelmeztetett előadásában Tomcsányi Pál az emberiség előtt álló legfontosabb kihívásokra. Elmondása szerint marketingoktatóként az emberi megelégedettség ajtaját keresve megkülönböztette az anyagi javakat az inkább lelki-szellemi természetű, pozitív élményjavaktól. Úgy véli: „Azonos vásárlóerő esetén az élményjavak fogyasztásának növelésével a megelégedettséget gazdaságosabban el lehet érni." Az akadémikus az alkotó gondolkodást az ember privilégiumának nevezte, az emberiség önzetlen szeretetben való összetartását pedig továbbélése egyetlen útjának.