Vissza a nem gyengénlátó változathoz
132902
Az MTA hírei
Vissza
2013. 11. 04.

Akadémiai Nívódíj – tudományos kiadványok alkotóit ismerték el

Tíz, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent könyv, szótár, illetve folyóirat szerzőinek és szerkesztőinek adták át az MTA Könyvtár és Információs Központban az idei Akadémiai Nívódíjat. Az MTA tudományos osztályainak javaslatai alapján odaítélt elismeréssel a szakmailag legkiválóbbnak minősített művek alkotóit jutalmazzák.

"A tudományos könyvkiadás nehezen tehető nyereségessé. Az Akadémia ezért alapvető fontosságúnak tartja, hogy a könyv- és folyóirat-kiadás támogatásával hozzájáruljon a kutatási eredmények színvonalas kiadványokban való megjelentetéséhez. Ezt a törekvést jelzi, hogy 2011-től jelentősen emelni tudta az e célra fordítható támogatás összegét" – jelentette ki Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az Akadémiai Nívódíj átadóján elmondott köszöntőjében kiemelte: a tudomány eredményeinek megismertetése szempontjából azok jelentősége, nem pedig a közlés formája a döntő. "Hiszen vannak tudományterületek, amelyeken a folyóiratok játszanak fontosabb szerepet, de vannak olyanok is, amelyeken sokszor szinte művészeti alkotásoknak is beillő könyvekben, monográfiákban foglalják össze a legfontosabb eredményeket" – tette hozzá. Az MTA elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak a színvonalas, a forrásfelhasználás szempontjából pedig hatékony tudományos könyv- és folyóirat-kiadáshoz, és biztosította róla az ünnepség résztvevőit, hogy az Akadémia a jövőben is támogatni fogja a kiemelkedő tudományos kiadványok megjelentetését.

     "Az öt évvel ezelőtti 83,4 millió forinthoz képest jövőre már 140 millió forintot fordíthat tudományos kiadványok támogatására az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága" – méltatta a forrásnövekedést a testület elnöke, Paládi-Kovács Attila akadémikus. Mint elmondta, ennek nagy része – mintegy 90 millió forint – jut majd a tudományos folyóiratok támogatására, de a bizottság azt is fontosnak tartja, hogy folytatódjon a nagy jelentőségű tudományos alapművek megjelentetésének támogatása. Paládi-Kovács Attila emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években több olyan kötet is elkészült, amely egyes tudományterületek eredményeinek átfogó összefoglalását adja. Példaként említette a Magyar néprajz sorozat utolsó kötetének megjelentetését.

     Téglási Ágnes, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgató-helyettese reményét fejezte ki, hogy az internet korában a nyomtatott könyv továbbra is meg tudja őrizni azt a rangját, amelyet az elmúlt évszázadokban vívott ki magának, Papp Zoltán, az Akadémiai Kiadó szerkesztőségigazgatója pedig arról tájékoztatott, hogy a patinás múltú cég a tudományos könyvek és rangos folyóiratok publikálása mellett mind fontosabb küldetésének tartja az érdekes és értékes tartalmon alapuló ismeretterjesztést is.

 

     A legjelesebb hazai tudományos munkákat elismerő, immár négy évtizedes múltra visszatekintő Akadémiai Nívódíjat idén az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya javaslata alapján Bereczky János A magyar népdal új stílusa I-IV. című munkája kapta. A szerzőnek az MTA BTK Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményében őrzött és lejegyzett új stílusú dallamok típusait összefoglaló katalógusa bemutatja a köztük lévő zenei hasonlóságokat, valamint történeti kialakulásuk, fejlődésük folyamatát.

     A Filozófiai és Történettudományok Osztálya javaslata alapján László János vehette át a nívódíjat Történelemtörténetek (Bevezetés a narratív szociálpszichológiába) című munkájáért. Az empirikus szociálpszichológia új lehetőségeit kereső könyv a magyar történelmi narratívumok elemzésével elvezeti az olvasót a magyar nemzeti identitás pszichológiai sajátosságaihoz, és közelebb viszi annak megértéséhez, milyen akadályok gördülnek a huszadik századi nemzeti traumák, a trianoni béke és a holokauszt feldolgozása elé.

     Az Orvosi Tudományok Osztályának javaslata alapján két nívódíjat is átadtak. A Valálik István által szerkesztett Stereotaxiás és funkcionális idegsebészet az idegrendszerben kialakuló kóros elváltozásokról és a működészavarok befolyásolására irányuló műtétekről ad átfogó képet. A Demetrovics Zsolt főszerkesztő irányításával megjelenő, 2011-ben alapított Journal of Behavioral Addictions című folyóirat törekvése pedig az, hogy a viselkedési addikciókkal foglalkozó tudományos kutatások első számú nemzetközi fóruma legyen.

     A Műszaki Tudományok Osztályának javaslata alapján a díjat Balázs György és Balázs L. György kapta meg. A Különleges betonok és betontechnológiák IV. című kötet immár a negyedik abban a sorozatban, amely a különleges betonok viselkedését, elkészítésük technológiáját elemzi elsősorban a szerzők saját kutatásai alapján, de támaszkodva az irodalomból kinyerhető adatokra is.

     Tizenöt jelentős felfedezést és felfedezőt mutat be lebilincselő, közérthető stílusban, de tudományos pontossággal Hargittai István akadémikus új, Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos felfedezőket? című könyvében, amelyet a Kémiai Tudományok Osztálya javasolt az elismerésre.

     A Biológiai Tudományok Osztálya ajánlása nyomán Borhidi Attila, Kevey Balázs, valamint Lendvai Gábor Plant Communities of Hungary című könyve részesült az elismerésben. A könyv az első olyan angol nyelvű monográfia, amely teljes körűen, átfogó szemlélettel mutatja be a magyar vegetációt.

     A szellemi alkotások európai védelmének kialakulásáról írt könyvével nyerte el a díjat Jakab Éva. A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya által az elismerésre javasolt Szerzők, kiadók, kalózok című munkájában a szerző napjaink egyik sokakat foglalkoztató problémájával, a szellemi alkotások védelmének kérdésével foglalkozik, a könyvnyomtatás széles körű elterjedése óta kialakuló elméletek elemzését nyújtva.

     Az Akadémiai Kiadó Zrt. díjait a Magay Tamás és Országh László főszerkesztők irányításával elkészült Angol-magyar és Magyar-angol szótár, illetve Muraközy László munkája, az Államok kora Az európai modell kapta.

     A Halász Előd nyelvész, lexikográfus, szótáríró nevét viselő, a német nyelvet népszerűsítő, valamint a fiatal germanisták, fordítók tevékenységét támogató, az Akadémiai Kiadóval együttműködő alapítvány 2013-as pályázatának nyertese Farkas Zsófia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának mesterképzésén tanuló, német nyelv, irodalom és kultúra szakos, nyelvészeti szakirányos hallgatója lett.