137317
Az MTA hírei
Vissza
2015. 12. 16.

Béremeléssel kapcsolatos kérdések a Magyar Tudományos Akadémián

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatában körülbelül 3000 kutató dolgozik. Mennyiben érinthetik őket a Kormány által elrendelt, a felsőoktatási intézményekben végrehajtandó béremelések? Kérdések és válaszok a 2015. december 15-i helyzetről.

Emeli-e az Akadémia a kutatói béreket?

A Kormány nyilvánosságra került döntése a felsőoktatási intézményekben végrehajtandó béremelésről szól, az akadémiai kutatóintézetekben foglalkoztatottakat közvetlenül nem érinti. Tekintettel azonban arra, hogy jelenleg a felsőoktatási és kutatói garantált illetmények azonosak (az Akadémia egy korábbi döntése alapján összhangba hozta a felsőoktatásban dolgozó oktatók-kutatók és az akadémiai hálózatban alkotó kutatók illetményszintjét), a vezetők szándéka szerint megfelelő időben az Akadémia is követni fogja a felsőoktatásban megtett lépéseket. A béremelés időzítése a következő évek MTA-költségvetéseinek és a felsőoktatási intézmények intézkedéseinek az ismeretében tervezhető.

Honnan tudná előteremteni az Akadémia a béremelés költségeit?

Az Akadémia vezetői az államigazgatási egyeztetés folyamán jelezték, hogy a béremelés szükségességével egyetértenek, ugyanakkor a javaslatban foglalt emelés költségvetési forrása nem áll rendelkezésre az akadémiai költségvetésben.

Ezért az MTA vezetői a Kormányhoz fordultak azzal, hogy amennyiben a kormányzat ágazati béremelést fogad el, az ahhoz szükséges fedezetet többlettámogatásként biztosítsa az MTA részére. Erre 2015. december 15-ig nem érkezett válasz.

Ha nem érkezik kormányzati támogatás az MTA-hoz, akkor a felsőoktatásival megegyező béremelés forrása csak egyéb – eredetileg más célra rendelt – akadémiai források átcsoportosításával volna előteremthető.

Milyen mértékben növekednének a kutatói fizetések?

Az intézkedés a közalkalmazotti garantált illetményekre vonatkozik. 2016-ban egységesen 15%, majd 2017-ben és 2018-ban további 5-5%-os emelésről van szó. Ezzel a garantált illetmények 27%-kal nőnek, de hogy ez mekkora béremelést jelent, függ az érintettek jelenlegi illetményszintjétől (az úgynevezett „bérbeállástól” is).

Mekkora összegbe kerülne az MTA-nak a béremelés?

Az akadémiai kutatók bérezése a közalkalmazotti illetménytábla alapján történik, a végzettségtől, beosztástól, tudományos minősítéstől, a közszférában töltött munkaviszony időtartamától és természetesen a kutatói eredményességtől függően. A fenti béremelési javaslat végrehajtása 2016-ban mintegy 1,5 milliárd forint többletkiadást jelentene az Akadémiának (a későbbi években ennél többet). Ennek megfelelően ugyanekkora összeggel csökkenteni kellene a kutatási alapfeladatok ellátására fordított összeget. Egyszerűen fogalmazva: pótlólagos költségvetési forrás nélkül a kutatások finanszírozása csökkenne, míg a bérek növekednének. Ez hosszabb távon fenntarthatatlanná tenné a kutatási alapfeladatok egy részének ellátását.

Érintik-e a tervezett intézkedések az akadémikusoknak és az MTA doktorainak fizetett illetményeket?

Nem, a javaslat kizárólag a felsőoktatásban és a kutatásban foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki, az akadémiai tiszteletdíjakat más jogszabály állapítja meg, amelyben nincs változás.

Az MTA kutatóhálózatának minden kutatóját érintené az MTA által tervezett béremelés, vagy csak a kutatók egy részét?

A felsőoktatási béremeléssel azonos konstrukció szerint minden közalkalmazott kutatóra kiterjedne.