82431
Az MTA hírei
Vissza
2009. 07. 15.

Elhunyt Bojkó Miklós

2009. július 14-én Ungváron elhunyt Bojkó Miklós, az MTA külső tagja (Agrártudományok Osztálya). 

„Akinek az erdőgazdálkodás a szívügye volt”

2009. július 14-én, Ungváron elhunyt Bojkó Miklós, az MTA külső tagja.

Bojkó Miklós 1928-ban, Kárpátalján (Ruszke Pole) született. Okleveles erdőgazdasági mérnök, az Ungvári Nemzeti Egyetem docense (1971-től), professzora (1992-től), a Közgazdaságtudományi Menedzser és Marketing Tanszékének vezetője, majd a Kar dékánja.

Nagydoktori disszertációját a territoriális erdőipari komplexumok fejlesztésének szervezési és gazdasági mechanizmusai témakörben védte meg (1990). Szakterületei: erdővédelem és erdőtelepítés a Kárpát-medencében, Ukrajna és Magyarország ökológiai-gazdasági kapcsolatai. Kárpátalja gazdasági viszonyainak strukturális reformja, az erdőirtások kihatása Kárpátalja és a magyar Alföld vízgazdálkodására, valamint az árvízveszélyek alakulására.

Az MTA 2004-ben választotta külső tagjai közé.

Több mint 146, többségében ukrán nyelvű tudományos értekezést és négy összefoglaló monográfiát tett közzé. Az erdőtelepítés és az ipari fafeldolgozás új eljárásait vezette be. Kárpátalja erdőgazdálkodásának 2002-2020-as távlati koncepcióját fogalmazta meg.

Az aktuális erdőgazdálkodás helytelenségeit számos alkalommal ostorozta, az intenzív erdőkitermelés ás az árvízveszély összefüggéseire többször felhívta a figyelmet.

Számos tudományos konferencia megszervezése kötődik nevéhez, több külföldi egyetemen meghívott vendégtanára volt, kivette részét a tudományos utánpótlás neveléséből is; doktori és kandidátusi disszertációk munkálatait irányította.