32611
Az MTA hírei
Vissza
2007. 01. 11.

Gábor Dénes-díj 2006.

2006. december végén osztották ki a Gábor Dénes-díjakat a Parlamentben.

Tizennyolcadik alkalommal vehették át a nyilvánosan meghirdetett díjat azok a szakemberek, akik jelentős tudományos, vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, és ezzel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, valamint közreműködésükkel nagymértékben segítették elő az intézményük innovációs tevékenységét.

Az ünnepség a Magyar Tudományos Akadémia, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal védnökségével zajlott. Vizi E. Szilveszter, az Akadémia elnöke az ünnepélyes díjátadón külön hangsúlyozta a szellemi tőke egyre erősödő társadalmi és gazdasági szerepét.

A díjat alapító Novofer Alapítvány kuratóriuma idén az alábbi személyeket részesítette kitüntetésben.

 

Gábor Dénes-díjat kapott:
 • Bogsch Erik, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója, aki jótékonysági célra ajánlotta fel a díjat. Munkájával elősegítette a hazai gyógyszergyártás nemzetközi tekintélyének megőrzését, a Richter Nyrt. kiemelkedően sikeres stratégiájának kidolgozásában, kutatási-fejlesztési tevékenységének ösztönzésében, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtésében és fenntartásában, a társaság szellemi termékeinek védelme, a környezetbarát technológiák bevezetése terén elért eredményeiért, a hosszú évek óta folytatott és kiemelkedően sikeres irányító tevékenységéért, a kutatásösztönző, innovatív szemléletű vezetési módszer alkalmazásáért kapta a díjat.
 • Kertész Zoltán, a Gabonatermesztési Kutató Kht. kutató professzora, aki a búzanemesítés, a nemesítési módszerek fejlesztése, a hibridbúza előállítás elvi és megvalósítási lehetőségeinek kutatása, a szelekciós és fajtafenntartási eljárások tökéletesítése, a homogén búzaformák előállítása és fenntartása terén elért eredményeiért, 56 búzafajta előállításában való alkotó részvételéért vehette át a kitüntetést.
 • Molnár Béla, a Semmelweis Egyetem Sejtanalitikai Labor vezetője, aki a virtuális mikroszkópia ill. a digitális hisztológia elméletének kidolgozásáért, eszközeinek kifejlesztéséért, az eljárás hazai és nemzetközi elterjesztésében végzett kiemelkedően sikeres tevékenységéért, a graduális hisztológiai oktatás létrejöttében vállalt meghatározó tevékenységéért, a virtuális mikroszkópos alkalmazások fejlesztésén munkálkodó és világszinten elismert spin-off cég megszervezéséért részesült a jutalomban.
 • Petis Mihály, a Bátorcoop Szövetkezet elnöke, a Bátor Trade Kft. ügyvezetője, aki az állattenyésztés, a növénytermesztés és az energiatermelés tápanyag és energia körforgalmi összhangjának megteremtése, Nyírbátor város és környéke környezeti terhelésének csökkentése és környezeti értékeinek hosszú távú megőrzése, a hátrányos helyzetű térségben a foglalkoztatottság fenntartása és növelése terén elért eredményeiért, a biogáz program indításában és megvalósításában vállalt meghatározó tevékenységéért részesült a díjban.
 • Rudas Imre, a Budapesti Műszaki Főiskola rektora, aki az irányítástechnika, a robotok és a nem lineáris rendszerek irányítása, a környezet védelme terén elért tudományos eredményeiért ill. kutatás-fejlesztési projektek megvalósításáért, a felsőfokú szakember képzésben vállalt eredményes oktatói munkájáért, továbbá a kutatási területén megvalósult hazai és nemzetközi együttműködések indukálásáért kapta a kitüntetést.
 • Sallai Gyula, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem stratégiai rektor-helyettese. A távközlési, információs és média technológiák konvergenciájának értéklánc alapú komplex modellezésében, a magyarországi szélessávú távközlés stratégiájának kidolgozásában elért innovatív eredményeiért, a hazai infokommunikáció szabályozás és menedzsment oktatásban nyújtott és nemzetközi elismerést is szerzett iskolateremtő munkásságáért.
 • Sarkadi Balázs, az Országos Gyógyintézeti Központ Haematológiai és Immunológiai Intézetének kutatási igazgató-helyettese. A nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatás-fejlesztési tevékenységéért, iskolateremtő kutatási eredményeinek széleskörű nemzetközi publikálásáért, a magyar orvosbiológiai kutatási eredmények ipari hasznosítását segítő közreműködéséért, innovatív vállalkozások alapításáért, nevezetesen a biológiai membránok és membrántranszporterek szerkezetének és működésének vizsgálata, az őssejtkutatás terén elért eredményeiért, a hatékony gyógyszertervezést, a személyre szabott terápia megválasztását biztosító találmányok kidolgozásában vállalt szerepéért.

 

Nemzetközi Gábor Dénes-díjban részesült:
 • Nico F. Declercq, a Georgia Institute of Technology professzora. A különböző károsodásokat szenvedett anyagok, a nano-anyagok ultraszonikus, nem destruktív vizsgálata, a diffrakció miniatűr hullámos felületekre, piramisokra és ókori színházakra gyakorolt hatásának valamint az akuszto-optika, a fizikai akusztika és az elektroaktív habok kutatása terén elért eredményeiért.
 • Czirók András, az ELTE Biológiai Fizika tanszék adjunktusa, a University of Kansas Medical Center Anatómia és Sejtbiológia tanszék részállású kutatója. A biológiai rendszerek önszerveződésének kutatása, a sejtek és környezetük kölcsönhatásának vizsgálata terén elért eredményeiért, melyek hozzájárulhatnak a mesterséges szövetek előállításához és fenntartásához.

 

In memoriam Gábor Dénes oklevél elismerésben részesült:
 • Czigány Magda, az Imperial College London Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója részére, azért az önzetlenül végzett és évtizede tartó szakmai közreműködésért, mellyel hozzájárult a névadó emlékének ápolását célzó alapítványi munkához.
  Valamint a szegedi Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola tantestületének, a névadó emlékének gondozásáért, a Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos szintű rendszeres megszervezéséért, a fiatal tehetségek felkutatásáért.
  Továbbá a SOLART Produkció alkotó kollektívájának, a DUNA TV. HEURÉKA című műsorának szerkesztéséért, az értéket jelentő tudományos, műszaki-fejlesztési eredmények közvetítéséért, a névadó emlékének ápolásáért, a Gábor Dénes-díj és a díjjal kitüntetett alkotók népszerűsítéséért.
Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat kapott:
 • Geresdi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V. évfolyamos mérnök-fizikus hallgatója, a „Töltéshordozók spin polarizációja mágneses félvezetőkben” tárgyú tudományos diákköri munkája további ösztönzéséért.

 

Forrás: Novofer Alapítvány