129811
Az MTA hírei
Vissza
2012. 05. 07.

Siker és felelősség – a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlése

Az MTA 2012. évi, 183. rendes közgyűlésén Pálinkás József elnök beszédében a tudományos kutatások küldetéséről, a megújítási folyamat sikerességéről és a tudósok felelősségéről szólt. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes köszöntőjében a kormány nevében támogatásáról biztosította az Akadémia intézményhálózatának eredményes átalakítását. A díszünnepségen tizenkét tudós vehette át az Akadémiai Díjat, valamint elismerésben részesült további három, szakmai tevékenységével példamutatóan kimagasló eredményeket elérő személy.Elkezdődött a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűlése

Pálinkás József megnyitó köszöntőjében az írástudók, a tudósok felelősségéről és a velük szemben támasztható elvárásokról beszélt. Arra biztatta akadémikustársait, tegyék együtt világossá, "hogy a tudománytól mindent várni túlzó követelés, a tudományt eljelentékteleníteni viszont végzetes hiba lenne". Kiemelte: Emberség, bizalom, szolidaritás, szilárd erkölcsi alapok, a tényekkel való őszinte szembenézés nélkül nincsenek megoldások. A válaszok és megoldások kialakításakor a tudomány nem engedhet ezekből az értékekből sem külső, sem belső kényszer vagy sürgetés hatására – figyelmeztetett. Emlékeztette az egybegyűlteket a magyar tudomány képviselőinek ragyogó sikereire, rangos elismeréseikre, mint Lovász László matematikus Kiotó-díjára, Buzsáki György, Freund Tamás és Somogyi Péter idegtudósok Agy Díjára, illetve Szemerédi Endre Abel-díjára, valamint megemlékezett a 75 éve Nobel-díjjal jutalmazott Szent-Györgyi Albert és a 100 éve született Szentágothai János évfordulójáról. Pálinkás József  beszédében felhívta a figyelmet az akadémiai intézményhálózat példaértékű megújításának elindulására, első eredményeire. A folyamat immár második szakaszához ért, és a kormányzati többlettámogatásnak köszönhetően – amelynek átutalása éppen a közgyűlés nyitónapján indul – a szerkezetében megújult kutatóintézet-hálózatban évtizedek óta hiányzó infrastrukturális fejlesztéseket valósíthatnak meg legkiválóbb kutatóink. A magyar tudósokat hazánkban tartó Lendület programban, az OTKA-ban, az egyetemi kutatócsoportokban és az intézethálózat fejlesztésében a gondos és hatékony felhasználással eredményesen érvényesülnek a többletforrások – jelentette ki az MTA elnöke.

"Teljesítmény és felelősség – ez az a két érték, amely egy meritokratikus, vagyis teljesítményelvű demokratikus társadalomban kölcsönös kapcsolódási pontot jelenthet a tudomány és a politika között" – mondta köszöntőjében Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. A politikus az MTA majd két évszázados történetét áttekintve a tudós társaság, valamint a kutatás autonómiájának fontosságára hívta fel a figyelmet. Méltatta az Akadémia intézményrendszerének megújítási folyamatát és a kormány nevében támogatásáról biztosította az integrációt, amelynek nyomán hatékonyabb, a kor követelményeinek jobban megfelelő, továbbra is a nemzetet és a közjót szolgáló kutatóintézet-hálózat alakul ki. "Magyarország a tudományban nagyhatalom. Ezt a státuszt fenn kell tudnunk tartani, ehhez azonban nemcsak az intézményrendszernek, hanem a kutatói közösségnek is meg kell újulnia" – figyelmeztetett Navracsics Tibor, aki szerint éppen ezért különösen örömteli a Pálinkás József által kezdeményezett Lendület program, amely fiatal kiválóságok részvételével világszínvonalú hazai kutatásokat, mindezzel tudós-életpályát, és valódi, versenyképes eredményeket ígér. A miniszterelnök-helyettes kiemelte: demokráciában különösen fontos a polgárok tudása, vagyis az, hogy ismerjék kötelezettségeiket, lehetőségeiket. "Az Önök felelőssége és teljesítménye iránymutató példa a számukra" – hangoztatta az akadémikusok felelősségére utalva.

 

Ünnepélyes díjátadás a közgyűlés első napján

A köszöntők után Pálinkás József átadta a Magyar Tudományos Akadémia elismeréseit.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége a 2012. évi Akadémiai Aranyérmet Bárdossy Györgynek, az MTA rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak adományozta. Bárdossy György a bauxit terepi, majd laboratóriumi vizsgálatához, kutatásához való hozzájárulásáért, továbbá a matematikai módszerek széles körű geológiai alkalmazásáért vehette át az elismerést. Az idén 87 éves akadémikus munkássága rendkívül szerteágazó: alkotó módon művelte a geológia tudományának különböző ágait, a határterületeit is beleértve.

 

A mai díszünnepségen Akadémiai Díjjal tüntették ki:

Bagdy Györgyöt, az MTA doktorát, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Intézet tanszékvezető egyetemi tanárát;

 

 

 

 

Bernáth Árpádot, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, Germán Filológiai Intézet, Német Irodalomtudományi Tanszék egyetemi tanárát;

 

 

 

 

 

Diósi Lajost, az MTA doktorát, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet tudományos tanácsadóját;

 

 

 

 

 

Gyimóthy Tibort, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Informatikai Tanszékcsoportja tanszékvezető egyetemi tanárát;

 

 

 

 

Jámbor Áront, az MTA doktorát, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet nyugalmazott főosztályvezetőjét, tudományos tanácsadóját;

 

 

 

 

 

 

 

Józsa Jánost, az MTA doktorát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát;

 

 

 

 

Kövér Györgyöt, az MTA doktorát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék egyetemi tanárát;

 

 

 

 

Sóvágó Imrét, az MTA doktorát, a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi tanárát;

 

 

 

 

 

Tamás Gábort, az MTA doktorát, a Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi tanárát, kutatócsoport-vezetőjét;

 

 

 

 

Veisz Ottó Bálintot, az MTA doktorát, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézet főosztályvezetőjét;

 

 

 

 

 

Vörös Józsefet, az MTA doktorát, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaság-módszertani Intézet, Termelés-menedzsment és Döntéstudományi Tanszék egyetemi tanárát.

 

 

 

 

 

Az Arany János-életműdíjat Csedő Károly, a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem professor emeritusa vehette át, aki a Románia területén fellelhető gyógynövény-állomány felmérésében, a növényi hatóanyagok kutatásában, valamint a biomassza-kutatásokban ért el kimagasló eredményeket.

 

 

 

Az Akadémia Vezetői Kollégiuma 2012-ben Wahrmann Mór-érmet adományozott Thomas Faustmann-nak az Audi Hungaria Motor Kft. ügyvezető igazgatójának a felfedező kutatásokat és a kutatásfejlesztést ösztönző tevékenységéért, a magyar felsőoktatás és innováció elkötelezett támogatásáért, valamint a természettudományos szakemberek képzésében, a kutatói utánpótlás biztosításában és a tehetséggondozásban kifejtett példaértékű mecenatúrájáért. Thomas Faustmann köszöntőjében méltatta a tudomány és azon belül is a magyar szakemberek szerepét a technológiai fejlesztésekben élen járó vállalatok, úgymint az Audi esetében. Elmondta, mély megtiszteltetés és egyben kihívás a vállalat számára, hogy az egyetemekkel és az Akadémia intézményeivel együtt vihet végig projekteket.

 

Az Akadémiai Újságírói Díjat Veiszer Alinda szerkesztő-műsorvezető vehette át, a tudományos-kulturális közéletet élénkítő műsoraiért, a kutatói pályaív, a tudomány mint hivatás hiteles bemutatásáért.

 

 

 

 

 

Tamás Gábor a Szentágothai János-emlékév jegyében "Egy idegsejt képességeinek határai az agykéregben" címmel tartott előadást. Egy különleges sejttípus példáján mutatta be, hogy mai ismereteinknek megfelelően hol húzódik a határvonal az idegtudomány egyik alapkérdésében: milyen feladatok ellátására képesek az idegsejtek önállóan, illetve milyen szerepkörökben veszik át az egyes sejtek funkcióját a bonyolultabb idegi sejthálózatok.

 

További információ a közgyűlés eseményeiről, a díjazottakról, valamint a Bárdossy György akadémiai aranyérmessel és Tamás Gáborral készült interjú az mta.hu-n olvasható.