137312
Az MTA hírei
Vissza
2015. 12. 14.

Tudományos projekt indul a kelet-európai ellenzék örökségének vizsgálatára

COURAGE (Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries) – „Kulturális ellenállás: az ellenzékiség kulturális örökségének megértése az egykori szocialista országokban” című projektjével az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA BTK) által vezetett, az MTA további két kutatóhelyét is magában foglaló nemzetközi konzorcium elnyerte az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjának támogatását.

A Horizont 2020 az Európai Unió stratégiai kutatás-fejlesztési és innovációs programja, amely 2020-ig meghatározza az Unió e területeken folytatott tevékenységét. A támogatásokat pályázati úton, szakmai-kiválósági alapon, nemzetközi versenyben közvetlenül Brüsszelből lehet elnyerni.

A 2016. február 1-jén induló, hároméves COURAGE projekt célja az egykori szocialista országok kulturális ellenzékének örökségét kezelő gyűjtemények bemutatása. A nemzetközi konzorcium fontos célkitűzése, hogy megerősítse e gyűjtemények kulturális életben betöltött helyét, illetve hogy a kortárs európai kultúra számottevő részévé tegye az egykori kelet-európai ellenzék örökségét. Az átfogó vizsgálat 16 országra terjed ki az egykori NDK-tól a balti államokon át Ukrajnáig. A gyűjtemények minél hatékonyabb társadalmi hasznosítását szemináriumok, filmfesztivál, mozgó kiállítás, internetes adatbázis és tananyag segíti majd az egyes országokban.


A kutatómunkában tíz ország tizenkét egyeteme és kutatóintézete vesz részt, a kelet-európai akadémiai kutatóintézeti hálózat szereplőin kívül fontos nyugat-európai egyetemi központok is. A kelet-európai konzorciumi tagok közt található az MTA három intézménye, a Bölcsészettudományi Kutatóközponton kívül a Társadalomtudományi Kutatóközpont (MTA TK) és a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA SZTAKI). Rajtuk kívül a kutatási konzorcium tagja a régióból a Lengyel Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete, a Horvát Történettudományi Intézet, a Litván Történettudományi Intézet, a prágai Károly Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem és a Bukaresti Egyetem, Nyugat-Európából pedig az Oxfordi Egyetem, a dublini Trinity College, valamint a Regensburgi Egyetem Kelet- és Délkelet-Európai Kutatóintézete működik közre a kutatásban.

Az együttműködés három éve alatt közel 150 kutató dolgozik majd a programban, a konzorcium teljes költségvetése 2 485 000 euró.

Az MTA BTK sikere azért is különösen értékes, mert a COURAGE az első olyan, Horizont 2020 által finanszírozott bölcsészettudományi projekt, amelyet kelet-európai intézmény koordinál. A nemzetközi együttműködést az MTA BTK Történettudományi Intézetének két kutatója irányítja: Horváth Sándor vezető kutató-koordinátor (Primary Coordinator Contact) és Apor Péter kutató-koordinátor (Coordinator Contact).