137436
A tudomány hírei
Vissza
2016. 01. 26.

A felajánlási pénzektől a zsetonokig – kétnyelvű kötet a magyar uralkodókoronázások érmeiről

A Magyar Királyság újkori történetének legfontosabb ceremoniális eseményeit, az uralkodókoronázásokat és az e szertartások alkalmából 1508 és 1916 között kibocsátott érmeket, illetve zsetonokat mutatja be az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Lendület Szent Korona Kutatócsoport új, magyar-román kétnyelvű könyve.

A Coronatus in regem Hungariae... Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei / A magyar uralkodókoronázások érmei című, Budapesten összeállított és Kolozsváron nyomtatott kötet az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadványaként  jelent meg.

A szerzők a romániai és erdélyi (magyar és román) szakmai közösség, valamint a nagyközönség számára kíván betekintést nyújtani a késő középkorban Székesfehérvárott, majd 1563-tól Pozsonyban, 1622-től részben már Sopronban, majd 1792-től részben Budán tartott szertartások és koronázási érmek históriájába.

Éremszórás V. Ferdinánd megkoronázásakor Pozsonyban, 1830-ban
Érmet szórnak a tömegbe V. Ferdinánd megkoronázásakor Pozsonyban. (1830)


A történeti Magyarország életében a Szent István-i államiság megjelenítésének legfontosabb ceremóniái az uralkodókoronázások voltak. Ennek megfelelően az államiság jelképei a koronázásra vagy azok alkalmából kiadott érmeken mindig megjelennek. Ezek az érmek azt a célt is szolgálták, hogy a jelenlévők évek, évtizedek múlva is emlékezzenek az eseményre, sokan életük végéig megőrizték őket. A rajtuk szereplő szimbólumok (a Szent Koronától Szent István kései utódainak portréin át a magyar államcímerig) hozzájárultak a Szent István-i hagyomány, a magyar államiság kultuszának fennmaradásához.

Az új kötet címlapján az eddig ismert legkorábbi magyar királyné-koronázási érem látható, amelyet Gonzaga Eleonóra Magdolna 1655-ös pozsonyi szertartása alkalmából bocsátottak ki. A koronázási érem egyetlen ismert példányát az Erdélyi Nemzeti Történelmi Múzeum gyűjteményében őrzik.

A kiadvány átfogó tanulmányait Pálffy Géza, a lendületes kutatócsoport vezetője, az MTA BTK Történelemtudományi Intézet tudományos tanácsadója (Régi hagyományok – új szokások: Uralkodókoronázások az újkori Magyarországon [1526-1916]), illetve numizmatikus munkatársai, Soltész Ferenc Gábor és Tóth Csaba szakmuzeológus (Uralkodói reprezentáció a magyar királykoronázások érmein és zsetonjain) készítették. Utóbbiak állították össze kolozsvári román és magyar kollégák közreműködésével a kötet legnagyobb részét kitevő, a több mint másfélszáz érmet részletesen dokumentáló katalógust is. A számba vett értékes műtárgyak között megtalálhatók a csupán egyetlen példányban készült, úgynevezett felajánlási pénzek éppúgy, mint a koronázásokhoz kapcsolódó reprezentációs emlékérmek és a koronázási menetben a nép közé szórt arany, ezüst vagy réz zsetonok.

További részletek az MTA BTK Történelemtudományi Intézet honlapján olvashatók.