136835

Elhunyt Büki Gergely a műszaki tudományok doktora

Büki Gergely (1932-2015)

Büki Gergely 1954-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet. Ettől kezdve egész pályafutása a Budapesti Műszaki Egyetemhez kötődött. Egy rövid Gépelemek tanszéki kitérő után a Lévai András által alapított Hőerőművek tanszékre került, ahol, a harmincas éveiben már tanszékvezető-helyettes lett. A tanszékek összevonásából alakult Hő-és Rendszertechnikai Intézetben igazgatóhelyettes. 1984-ben megszerzi a műszaki tudomány doktora címet, 1985-től egyetemi tanár. 1992-ben megalapítja az Energetika Tanszéket, amelynek 1996-ig tanszékvezetője, majd 2002. évi nyugdíjazásáig egyetemi tanára.

Egy ciklusban a Gépészmérnöki Kar tudományos dékán-helyettese, a főiskolai képzés kiszélesedésének időszakában a főiskolai képzést felügyelő bizottságot vezette. Jelentős szerepet játszotta főiskolai szintű, majd az okleveles energetikai mérnök képzés kialakításában és irányításában.

Tudományos és oktató munkáját a korábbi tanszékvezető professzor, Lévai András hagyományait folytatva, magas színvonalon végezte. Tudományos munkája az energetika minden területét átfogta, kiemelten a kapcsolt energiatermelés műszaki, termodinamikai és gazdasági kérdései re-fókuszált.

Az utóbbi években az energetikán belül elsősorban a megújuló energiaforrások szerepének, az energia megtakarítások lehetőségeinek és állami támogatása reális módjának és mértékének kérdéskörével foglalkozott.

Hosszú egyetemi pályafutása alatt számos tantárgyat dolgozott ki és adott elő, az energetika fejlődésének megfelelően folyamatosan fejlesztve, átdolgozva a tananyagot. Gazdag publikációs tevékenységéből ki kell emelni a Műegyetemi Kiadónál megjelent tankönyveit (Fűtőerő-művek és távhőrendszerek, 1980; Energetika, 1997; Erőművek, 2004; Kapcsolt energiatermelés, 2007) amelyek a mai napig az energetikai mérnökképzés fontos és meghatározó alapművei.

Az egyetemi oktató kutató munka mellett számos tudományos testület és társadalmi egyesület elismert tagja és vezető tisztségviselője. Két ciklusban, 1990-96 között az MTA Energetikai

Bizottságának elnöke, majd egyik albizottságának vezetője.

Különböző vezető tisztségeket töltött be az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben, a Magyar Energetikai Társaságban, a Magyar Kapcsolt Energia Társaságban és a Magyar Mérnöki Kamara Hő-és Villamosenergetikai Tagozatában. Két évtizeden keresztül felelős szerkesztője, főszerkesztője az energetikai szakma rangos lapjainak, az Energia és Atomtechnikának, majd a Magyar Energetikának.

Jelentős szerepet játszott az energiaipar rendszerváltás utáni átalakításában, 1992-93-ban, a részvénytársasággá alakulásakor a Magyar Villamos Művek igazgatóságának elnöke, 1993-96 - ban a KÖGÁZ igazgatósági tagja.

Az energetika szakterületén az oktatásban, a szakmai szervezetekben és szakfolyóiratok szerkesztő bizottságában kifejtett több évtizedes példamutató és tudásmentő tevékenységéért a Magyar Gépészmérnökért, Gruber Díj kitüntetést 2010-ben, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést 2011-ben kapta meg.

Forrás:  http://www.energia.bme.hu/hirek/135-roevid-hirek/415-elhunyt-dr-buki-gergely