Vissza a nem gyengénlátó változathoz
136967

Könyvbemutató


A könyvismertetőn Stépán Gábor a Műszaki Tudományok Osztályának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy különleges az alkalom a számára. A Műszaki Tudományok Osztálya hosszú évek óta támogatja pályázati úton könyvek kiadását. Mindig örül annak, hogy ezáltal számos új szerzőt ismerhetnek meg, számos értékes kiadvány megjelenéséhez járulhat az osztály hozzá.

Amikor az osztály dönt egy-egy könyv támogatásáról, az Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadásért felelős Bizottságába delegált képviselő előterjesztését hallgatjuk meg. Az ő összefoglalóin, az ajánlók ismertetői révén rövid betekintést kaphatnak a könyvek tartalmába. A hozzáértő bírálók kiemelik ezeknek a könyveknek az erényeit, megjelenésének fontosságát a szakma, vagy esetleg csak a szakma iránt érdeklődők számára. A pályázati szakaszban csak kézirat formájában lehet további részleteket megtudni a pályázatra beadott könyvekről. A könyvek kiadásának folyamatáról, a megjelenést követő utóéletéről nem, vagy csak ritkán tud az osztály. Ezért is örült annak, hogy egy az osztály által támogatott könyv kész nyomdai kivitelezésben, kézzel fogható formában kerül ezen a rendezvényen bemutatásra.
A könyvet megismerve megállapítható, hogy hatalmas mennyiségű szakirodalmat dolgozott fel a szerző. Kultúrtörténeti, pénzügyi, gazdasági, oktatásügyi, politikai elemzések ismeretében, szerteágazó természettudományi képzettséggel fogalmazta meg nagyon is személyes véleményét, juttatta felszínre humánus, az egész emberiségért aggódó, tenni akaró látásmódját. Arra, hogy nem egyszerűen az energiáról, annak kitermeléséről, előállításáról, felhasználásáról szól a könyv, már a cím is utal. „Energia, civilizáció, szintézisigény”. Hangsúlyozza, hogy az energetikai problémát etikai és morális problémaként is kell kezelni. Az energia mértéktelen pazarlása, a társadalmi egyenlőtlenségek növekedéséhez, a környezeti károkon túl élelmezési problémákhoz, így akár komoly konfliktusokhoz, akár háborúkhoz vezethet.
Az emberiség felelőssége kapcsán a szerzőt idézte: " Fel kell ismertetni mindenkivel, hogy a jövő nem a meghosszabbított jelen." Stépán Gábor akadémikus hangsúlyozta, amit kiaknáztunk, amit felhasználtunk, azt már nem élvezheti a - már nem is olyan messzi - jövő embere.
Elmondta, hogy számára különösen jelentősek a szerző azonmegjegyzései, melyben a tudomány művelőinek felelősségére hívja fel a figyelmet. A számtalan hivatkozás között  utalások vannak Somlyódy László, Michelberger Pál, Reményi Károly akadémikusokra, akik mindhárman a Műszaki Tudományok Osztályának volt és jelenlegi tagjai. Valóban ők is azok a személyek, akik az energetikával interdiszciplináris szemlélettel foglalkoztak, foglalkoznak.
Egyetértett a szerzővel abban, hogy a tudós társadalomnak a kormányzatokkal közösen kell együttműködni az alapkutatások, az alkalmazott kutatások, a kísérleti és gyakorlati innovációk terén. De fel kell hívni a közoktatásban, a felsőoktatásban, sőt a média szereplőinek körében is a figyelmet az elengedhetetlenül fontos szemléletváltásra. Szükség van a felelős értelmiségre, aminek képviselői rá tudnak világítani a közösségi feladatokra, a közösségi felelősségvállalásra, a közös cselekvés vállalására, és ezt szükség szerint törvényekkel szabályozza is. Harsányi János Nobel-díjas közgazdászt idézte, aki a következőképpen fogalmazott:
„.. ha a társadalom elfogad olyan etikai szabályokat, amelyek tényleg a társadalom javát szolgálják, és ezeket a szabályokat az emberek betartják, akkor nem csak, hogy etikusabb lesz a társadalom, hanem sokkal jobb gazdasági körülmények alakulnak ki.”
Végezetül köszönetet mondott a szerző feleségének, Dr. Faragó Katalinnak azért, hogy nem hagyta elveszni ezt a hatalmas munkát, és megjelentette néhai férje művét. 

A köszöntő után Járosi Márton az Energiapolitika 2000 Társulat elnöke mutatta be a könyvet.  A szerző életútjának ismertetése után részletesen emelte ki a szerző által lejegyzett témaköröket. Hangsúlyozta, a Nyugat-civilizációért felelősséget érző, azért aggódó, azt megvédeni akaró mérnök-energetikus életművét tarthatja kezében, aki a könyvet olvassa. A könyv a szerző munkás életének írásos lenyomata. Miközben az adott korban, az "ahogy lehet" módon élte a magyar szakértelmiségi életét, szenvedélyesen kutatta, meg akarta érteni az egész teremtett világ, az emberiség, a civilizációk mibenlétét, hogy ezzel az értő tudással szolgálja a közjót, segítse közösségének életét. 
Járosi Márton elmondta, aki elolvassa Szergényi István könyvét, érdekfeszítő intellektuális élményben lesz része. René Descartest idézte: "Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel ... beszédbe ereszkednénk ..." A könyv olvasója nagy élményekkel és sok ismerettel gyarapszik a jelenségek sok összefüggését megérti, s mindez segítheti abban, hogy ő is még jobban szolgálhassa a közjót.

Járosi Márton könyvajánlójának teljes szövege a linkre kattintva elolvasható. 


Az ismertető után Dr. Faragó Katalin a szerző felesége mondott köszönetet mindenkinek, aki segítette a könyv kiadását. Köszönetet mondott a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának, az ajánlóknak, a Typotex Kiadónak, és minden megjelentnek, aki elfogadta a meghívást.