103221

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7.
Levélcím: 1245 Budapest Pf.: 1000.
Telefon: (1) 411-6306
Fax: (1) 411-6122
E-mail:
 kemia@titkarsag.mta.hu

Osztályelnök:


Joó Ferenc, rendes tag

Debreceni Egyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Kémiai Tanszék
MTA-DE Homogén Katalízis Kutatócsoport
4010 Debrecen, Egyetem tér 1.

Tel.: (52) 512 900/ 22382
Fax: (52) 512 915

E-mail: joo.ferencEZT_TOROLJE_KI@EZT_TOROLJE_KIscience.unideb.hu


Osztályelnök-
helyettes:


Horvai György, rendes tag

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szervetlen és Analitikai Kémiai  Tanszék
MTA-BME Műszaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport
1111 Budapest, Gellért tér 4

Tel.: 463 14 80, 463 40 50
Fax: 463 39 53, 463 34 08
E-mail: george.horvai@mail.bme.hu

Természettudományi
Titkárság osztályvezetője:

Kémiai Tudományok Osztálya
szakreferense:

Némethné Jároli Erika
Tel: (1) 411-6313


Antal Zsuzsa, PhD
Tel.: (1) 411-6306
E-mail: kemia@titkarsag.mta.hu


Az Osztálynak 29 rendes, 5 levelező, 16 külső, 18 tiszteleti és 3 tanácskozási jogú és 8 állandó meghívott tagja van. Az Osztályhoz tartozó közgyűlési képviselők száma: 19.

Az Osztály által gondozott tudományágak és -szakok: analitikai és környezeti kémia, élelmiszertudomány, fizikai kémia, műszaki kémia, radiokémia, szerves és biomolekuláris kémia, szervetlen kémia és anyagtudomány.

Az Osztály ügyrendben szabályozott módon működik, havi rendszerességgel (július és augusztus kivételével) tart osztályüléseket. Az évi rendes Közgyűléshez és a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódva tudományos rendezvényeket szervez. Székfoglalókat, felolvasó üléseket, emléküléseket. Figyelemmel kíséri, segíti és értékeli a tudományágazat körében folyó tudományos tevékenységet; állást foglal tudományos, tudománypolitikai, tudományszervezési kérdésekben; véleményt nyilvánít az Akadémiai kutatóintézetek és az Akadémia által támogatott tanszéki kutatócsoportok és egyéb kutatóhelyek tevékenységéről. Szabályzatban meghatározott módon közreműködik a Magyar Tudományos Akadémia Doktora tudományos cím odaítélésével kapcsolatos eljárásban. Az Osztályt 7 tudományos bizottság és 39 munkabizottság, valamint az Osztály által felügyelt  4 osztályközi állandó bizottság segíti tudományos, tudománypolitikai munkájában. Az Osztályhoz tartoznak tudományos fokozattal rendelkező köztestületi tagok.

Az Osztály  tudományos díjak odaítéléséről dönt,  folyóiratokat gondoz, tudományos könyvkiadást támogat.

Az Osztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása során működteti a Nem Kormányzati Nemzetközi Tudományos Szervezetek Magyar Nemzeti Bizottságait, tartja a kapcsolatot külső és tiszteleti tagjaival, támogatást nyújt számos hazai nemzetközi részvételű rendezvényhez, hazai kutatóknak nemzetközi konferencián való részvételéhez, külön meghívott vendégként évente 3-5 nemzetközileg elismert külföldi tudóst kér fel előadás tartásra.