136943

Csányi Vilmos akadémikus előadása

 

 

Csányi Vilmos akadémikus

 a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében

“A hiedelmek szerepe a társadalomban és a tudományban” címmel tart tudományos előadást 

 

2015. november 9-én, az MTA Székház Kupolatermében.


A meghívó olvasható itt. 

 

            Az állatok számára létfontosságú a környezetükről szerezhető információ, amelyet közvetlen tapasztalataik során a különböző érzékszerveik segítségével szereznek. Csoportban élő állatoknál megjelenik az információátadás fejlettebb formája, veszélyt, vagy erőforrást jelző kommunikációs aktusok formájában.

            Az ember elsősorban annak köszönheti kiemelkedését az állatvilágból, hogy közösségeiben az információszerzésnek teljesen új formája alakult ki. Az egyes emberek személyes tapasztalataikat képesek a beszélt nyelv segítségével társaikkal megosztani, és akár több generáción keresztül hasznosítani. A tapasztalat a kommunikáció során egy gondolati burkot kap, hiedelem lesz belőle. Az ember hiedelmeivel fedi le a valóságot. A hiedelmek egy részét sokan megerősíthetik, értékét bizonyíthatják, ténnyé alakul és mint ilyen további tudás építő eleme lehet. A társadalmakban összetett, funkcionálisan összefüggő, nagy hiedelemrendszerek is kialakulnak. Vannak hiedelmek, amelyek nem alakulnak tényekké, a hozzájuk kötődő gondolatok elveszítik racionális kapcsolatukat a valósággal, de ha nincsenek különösebb káros következmények, sok generáción keresztül is megmaradhatnak egy-egy közösségben. Modern időkben a tudomány számos eszközt dolgozott ki a hiedelemek tényekké alakításának elősegítésére, ennek köszönhetjük, hogy uralni vagyunk képesek számos energia és anyagátalakítási folyamatot, amelyeken a modern társadalmak élete nyugszik.